۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Let the rhythm change your world» ثبت شده است

خدای همه ی لیریک‌آ

نامت از ازل شکفته بر لب

نقره میزند رخ تو بر شب 

کاش این ماجرا به سر نیاید

شاهی بی‌گمان به مسند دل

نجوا میکنی امید ساحل

کاش این ماجرا به سر نیاید...

  • سارا
  • چهارشنبه ۱۴ مهر ۹۵

در هوس خیالِ او، همچو خیال گشته‌ام...

[ آمده‌ام که سر نهم- هژیر مهرافروز ]

  • سارا
  • دوشنبه ۱۲ مهر ۹۵
اوست نشسته در نظر
من به کجا نظر کنم؟
اوست گرفته شهر دل
من به کجا سفر کنم...