"تا حالا هزار بار به خودم گفته‌ام میلیون‌ها نفر از هم طلاق گرفته‌اند، تو هم یکی مثل آنها. آسمان که به زمین نیامده است. اما بعد فوری احساس میکنم که حتی اگه آسمان به زمین نیامده باشد، فاصله‌‌ی زمین و آسمان بدجوری کم شده است. آن قدر کم که احساس خفگی می‌کنم."

حکایت عشقی بی قاف بی شین بی نقطه- مصطفی مستور