سارا

تیر 1377

 

اینجا کمتر می‌نویسم. خیلی کم درواقع.