۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

اصن هیچ شغلی میتونه باحال تر از تلفیق جهانگردی و عکاسی باشه؟

خب، حداقل میتونم این رویا رو داشته باشم که یه روزی عکاس نشنال جئوگرافیک بشم

  • سارا
  • يكشنبه ۱۰ مرداد ۹۵

54

میدونی، من خیلی از لحظه های زندگیمو فراموش کردم و خیلی از خاطراتی که بقیه میگن رو یادم نمیاد، اما هیچوقت هیچوقت، حتا یه دونه از لحظه هایی که توشون مسخره یا تحقیر شدم از ذهنم پاک نشدن.

  • سارا
  • شنبه ۹ مرداد ۹۵

اگه موهای چتری داشتم و مانتوهای گلگلیِ تابستونه میپوشیدم، میرفتم و با اینا عکس میگرفتم.


  • سارا
  • شنبه ۲ مرداد ۹۵
اوست نشسته در نظر
من به کجا نظر کنم؟
اوست گرفته شهر دل
من به کجا سفر کنم...