یه بار وقتی داشتم به آقای ن. میگفتم ۳۶ دقیقه برای ۵۰ تا سوال زیست اصلا عاقلانه و عادلانه نیست بهم گفت ببین، این یه فکته. یه حقیقته که تو باید باهاش کنار بیای و شکایت کردن ازش و غر زدن درموردش و قبول نکردنش احمقانه‌س چون از تو کاری برنمیاد. دلم نمیخواد و لج کردنم نداریم. یه وقتایی آدم تو زندگیش با جبر روبه‌رو میشه. با تقدیر. باید از الان یاد بگیری که باهاشون کنار بیای. که تو مطلقا تو انتخاب بعضی چیزا هیچ‌کاره ای.