خب، حداقل میتونم این رویا رو داشته باشم که یه روزی عکاس نشنال جئوگرافیک بشم