‏وقتی به یه هدفی ادم خیلی نزدیک میشه از همیشه بیشتر میترسه. ترس اینکه تا اینجا اومده ولی بهش نرسه