سوالی که پیش میاد اینه که چرا آهنگ متن آهنگای چارتارو عوض میکنه و روشون میخونه این امیرحسینتون؟