× هیچوقت خدارو واسه اینکه نماز صبحو تنها دورکعت قرار داده شکر کردین؟ چقد بنده های ناشکری هستین آخه شما :دی

× یه مدت بود که ساعت چهارونیم-پنج پا می شدم نماز صبح میخوندم چون فک میکردم اذانو ساعت چهار میگن :| تازه کلیم ناراحت بودم که نمیتونم زودتر بیدار شم اول وقت بخونم! دوسه روز پیش پاشدم ساعت چهارونیم نمازمو خوندم بعدشم رفتم سر درسم. ساعت پنج و نیمو اینا دیدم صدای اذان مسجد محله مون میاد :| یکم شک کردم ولی گفتم حتمن اینا یکم دیر میگن کی میگه اینا معتبرن اصن :دی بعد ساعت هشت که داشتم مقنعه مو اتو میکردم برم مدرسه گفتم مامان راستی اذان صبحو ساعت چند میگن؟ گفت پنجونیم و اینا. گفتم من دوهفته س ساعت پنج پا میشم نماز میخونم :|||| هارهارهار خندید گفت آره اتفاقن میشنیدم صداتو. به باباتم گفتم سارا پا میشه نمازشب میخونه :|| مامان که نیست یه پا دشمنه واسه خودش. انقد زور میگه تازه الانم باید برم قضاهاشونو بخونم ||:

× یه بارم داشتم نماز صبح میخوندم، بعد کلا موقع نمازصبحام خیییلی خوابالوعم و شونصد تا هم خمیازه میکشم و بعد از تموم شدن نمازمم میپرم میرم مث خرس میخوابم :| بعد رفته بودم سجده، اومدم پاشم برم رکعت بعد یهو از عقب افتادم D: اصن خیلی لحظه بدی بود نمیدونستم بخندم یا پاشم جمع و جور کنم خودمو وسط نماز :)) به نظرتون خدا ناراحت شد؟


پ.ن1: فرازی بر مکالمه ی خواهرم و داییم: 

چ

پ.ن2: کـ.ـرامت اون هفته یه سری عکس و فایل نشونمون داد که اثبات میکرد آموزش پرورش طرح سوال از بیشتر بدانیدای زیست دومو مجاز میدونه. ما اون موقع محلش نذاشتیم و گفتیم ب ر ب ب و ما که ندیدیم سوال بدن و چه حرفا اصن و اینا. بعد این هفته سوال داده بود از هلیکوباکتر پیلوری که توی بیشتر بدانید گوارش هستش :| هیچی دیگه خواستم بگم وقتی طراح سوال خودش به صراحت میگه از کجا سوال میدم حرفشو گوش کنید (البته من از حرصم زدمش اون تستو :)) یه چیزایی هم بلد بودما! یعنی شانسی نزدم. اما بهرحال نصفشو شانسی زدم :)) )

+امروز آزمون دادم و خداروشکر نتیجه ش هم خوب بوده (شاید بزرگترین دستاوردش فیزیک یکِ 60 و عربیِ 61 بود!). اینو نوشتم، چون خوشم نمیاد یه کنکوریِ علاف و بیخیال به نظر بیام.